Historikk

Glenn Thoresen og Nils-Erik Skeide etablere et utviklingsselskap i 2005 for markedene ferie-/fritidsboliger og privatboliger.

Selskapet fikk kjøpt et attraktivt tomteområde på Budaneset i Herøy Kommune (Sunnmøre) og startet utviklingen av standardiserte feriehus tilpasset dette området.

I 2006 etablerte selskapet en fabrikk for elementproduksjon i Litauen.

Selskapet har egen utviklingsavdeling med arkitektkompetanse, og har designet og tegnet en rekke eneboliger.

Selskapet har gjennom de 9 årene de har eksistert kjøpt opp en rekke attraktive tomteområder for bygging av egenutviklede elementhus.

Selskapet har gjennomført utvikling og utbygging av Budaneset med 28 hytter, kjøpt og totalrenovert en sjøbod i Ulsteinvik som ble utviklet til Ulstein Apartment med 14 leiligheter, samt etablert Vik Hovset AS og utviklet, solgt og bygd 5 elementhus med 4 leiligheter i hver i Ulsteinvik. I tillegg er det utviklet og solgt en rekke eneboliger.

Ved inngangen til 2014, mens arbeide har pågått med utvikling og utbygging av boligprosjektet i Vik Hovset i Ulsteinvik, besluttet Thoresen og Skeide å refinansiere og reorganisere sin virksomheten og skiftet navn til Constructer AS. Constructer AS overtar pågående og fremtidige prosjekt.

Visjon

Constructer skal bli en ledende leverandør av boliger på Nord-Vestlandet.

Forretnings-

strategi

  • Etablere en «tomtebank» med tomter i attraktive boområder som gir boliger tilgjengelige for salg på kort tid.
  • Å utvikle attraktive boligkonsept egnet for gjenbruk.
  • Systematisere standardiseringen (av produksjon, materialer og utstyr) til optimale systemløsninger med innebygget fleksibilitet for å passe til de fleste tomter og størrelse bygg.
  • Basere egne boligkonsept/BYGGEKLOSSER på kostnadseffektiv elementproduksjon.
  • Etablere standardiserte styringsverktøy for gjennomføring av byggeprosjekter og høy kompetanse på prosjektledelse-/styring.
  • Utvikle en integrert verdikjede med full kontroll over alle kritiske prosesser.
  • Sterk kostnadsstyring i elementproduksjonen, sammenstillingen og innredningen av boligene.
  • Velge anerkjente og gode produkter til boligene og fastpriskontrakter på de prosesser som det ikke brukes egne ansatte til.